Ydelser

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport på 24 timer, betyder at rapporten er hos dig senest 24 timer efter at hus eftersynet er afsluttet.

Pris på 24 timer rapport.               5.125 kr.

Afslutning af kladde ved besøg.   1.500 kr.

Berigtigelse/allonge. ved besøg. 1.500 kr.

Huse over 300m2 tillæg på           50%

Alle priser er incl. moms og gebyrer.

Energirapport

Udarbejdelse af energirapport på 24 timer. Forudsætter at oplysnings skema er udfyldt, og tegninger er fremfundet. Er BBR ikke korrekt, vil det opvarmede areal skulle ændres, og der vil kunne komme tillæg.

Pris på 24 timers energimærke.   5.875 kr.

Tillæg på huse over 300 m2       2.500 kr.

Tillæg på huse over 400 m2       5.000 kr.

Alle priser er inclusive moms og gebyrer.

Køberrådgivning

Køberrådgivning, med besøg på ejen-dommen, og gennemgang af rapporter, byggesagsmappe mm.

Mundtlig gennemgang                2.500 kr.

Med udarbejdelse af rapport.     3.500 kr.

Alle priser er inclusive moms.

Der gøres opmærksom på at nye skader, som køber måtte blive bekendt med, kræver at ejerskifte forsikrings selskabet bliver op-lyst om det, ellers vil køber handle i ondt tro.